Tag: video dài trên 15 phút

Hướng dẫn upload video có độ dài trên 15 phút lên kênh Youtube chưa xác minh

Thông thường Youtube chỉ cho phép các đối tác của mình upload một video có độ dài trên 15 phút khi…

Read More